• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm thủy nông kênh Nam

Tên đơn vị:

Trạm thủy nông kênh Nam

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRẠM THỦY NÔNG KÊNH NAM

 

STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ
KÊNH NAM: 47 người
1 Châu Đình Trạm trưởng Kỹ sư
2 Nguyễn Tấn Thạnh Trạm phó Kỹ sư
3 Trần Công Viên Trạm phó kỹ sư
4 Nguyễn Hoàng Cụm trưởng Kỹ sư
5 Phan Văn Liêm Cụm trưởng kỹ sư
6 Nguyễn Xuân Thơ CNTN
7 Huỳnh Ngọc Viễn CNTN
8 Đặng Tấn Khoa CNTN
9 Đinh Văn Đỉnh NVKT Trung cấp
10 Nguyễn Việt Khôi NVKT Kỹ sư
11 Hồ Thanh Dân Cụm trưởng Kỹ sư
12 Phạm Thị Kim Loan tạp vụ
13 Đặng Thế Lân CNTN
14 Võ Xuân Bằng CNTN
15 Võ Thúc Đương CNTNĐM
16 Phạm Lương Nguyên CNTN
17 Lê Tấn Thanh Cụm trưởng
18 Lê Văn Giảng CNTN
19 Ngô Đình Thuất CN điện
20 Đào Tấn CN điện
21 Võ Minh Hiếu CN điện
22 Nguyễn Đức Toản CNTN
23 Lê Văn Hảo CN điện
24 Trần Tấn Chương NVKT Kỹ sư
25 Đặng Quốc Hoàng NVKT Cao đẳng
26 Võ Văn Minh CNTN
27 Đặng Phước NVKT Trung cấp
28 Châu Văn Lạc NVKT Kỹ sư
29 Nguyễn Minh Tâm CNTN
30 Đào Tấn Tri CN điện
31 Phạm Văn Lộc NVKT Cao đẳng
32 Nguyễn Thành Lâm CNTN
33 Nguyễn Văn Sâm CNTN
34 Trần Ngọc Hải CNTN
35 Trần Long Phi CNTN
36 Lê Đình Toản NVKT Kỹ sư
37 Ngô Tấn Binh CNTN
38 Lê Văn Hải CNTN
39 Đinh Văn Nguyên CĐ điện
40 Mai Rem Lanh CNTN
41 Nguyễn Văn Phúc CNTN
42 Lê Văn Đại CNTN
43 Ngô Văn Thi CNTN
44 Nguyễn Lê Phương CN điện
45 Ngô Minh Tiến Bảo vệ
46 Nguyễn Văn NVKT điện Kỹ sư
47 Nguyễn Thành An CNTN

CHÂU ĐÌNH TÚ
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : H. Tây Hòa
Năm sinh: 1980
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN TẤN THẠNH
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1973
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

TRẦN CÔNG VIÊN
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1984
Học vị: Kỹ sư Xây dựng
Điện thoại:
Thư điện tử: