• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

PHÒNG CHỨC NĂNG

Tên đơn vị:

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3811061
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn
Tên đơn vị:

PHÒNG KỸ THUẬT

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3822990
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website:
Tên đơn vị:

PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3821579
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn
Tên đơn vị:

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3823773; 3827663
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn
Tên đơn vị:

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH, CƠ ĐIỆN

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên
Điện thoại: 0257 3811497
Thư điện tử:
Website: