• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm TN Đồng Tròn

Tên đơn vị:

Trạm TN Đồng Tròn

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG ĐỒNG TRÒN
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Phan Hồng Lam Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Nguyễn Hồng Cảnh Trạm phó Kỹ sư  
3 Phạm Văn Hải CNTNĐM    
4 Trần Thái Vinh NVKT Trung cấp  
5 Trần Văn Phụng CNTN    
6 Trần Quốc Phong CNTNĐM    
7 Đỗ Tuấn Anh CNTN
8 Trương Tấn Thưởng CNTN

PHAN HỒNG LAM
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : H. Tuy A
Năm sinh: 1976
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN HỒNG CẢNH
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1979
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: