• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Tên đơn vị:

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3811061
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Chức vụ: Trường phòng
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1971
Học vị: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0573823198
Thư điện tử:

PHẠM XUÂN THỦY
Chức vụ: Phó phòng
Địa chỉ : phường 9, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1963
Học vị:
Điện thoại: 090 5381178
Thư điện tử:

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh: 1974
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

VÕ MINH THƯ
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị: Cử nhân
Điện thoại:
Thư điện tử:

TRẦN XUÂN HẢI
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh: 1985
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị: Cử nhân
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN THANH VINH
Chức vụ: Lái xe
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử:

HUỲNH VĂN CƯƠNG
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Địa chỉ :
Năm sinh: 1987
Học vị: Phổ thông
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN HỮU KIẾN
Chức vụ: Bảo vệ
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử:

PHẠM THỤY HOÀI TÂM
Chức vụ: Tạp vụ
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử: