• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm Bơm điện Nam Bình

Tên đơn vị:

Trạm Bơm điện Nam Bình

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRẠM BƠM ĐIỆN NAM BÌNH  
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 Nguyễn Văn Trường Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Đinh Văn Công CNTN  
3 Trần Bình Hổ Cụm trưởng Kỹ sư  
4 Phan Đồng Thiết Tổ trưởng VHMB Kỹ sư  
5 Nguyễn Văn Phi CN điện  
6 Nguyễn Trung Tịnh NVKT Kỹ sư  
 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1969
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: