I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng Cam chuyển đổi theo Quyết định số 1966/QĐ-UB, ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Phú Yên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3604000045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 01/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 18/6/2021.
– Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng Cam
– Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, phường 1, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
– Điện thoại VP: 0257.3823198
– Email: congtythuynongdongcam@gmail.com
– Ngành nghề kinh doanh: Quản lý khai thác các công trình thủy lợi, thủy nông, cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
– Thế mạnh của Doanh nghiệp: Quản lý khai thác các công trình thủy lợi trong toàn Tỉnh.

1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:
a) Chức năng:
+ Quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, thủy nông, cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
+ Là chủ đầu tư trong việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp hoàn thiện các công trình thủy lợi thuộc Công ty quản lý.
+ Ký hợp đồng và thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, sử dụng thủy lợi phí theo quy định của Nhà nước.
b) Nhiệm vụ:
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và khai thác các hệ thống công trình thủy lợi: 08 hồ chứa nước, 06 đập dâng, 15 trạm bơm điện, và gần hơn 400 km kênh chính, cấp 1, cấp 2, kênh vượt cấp và kênh tiêu.

2. Mô hình và Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:
* Lãnh đạo Công ty:
– Chủ tịch
– Giám đốc
– Phó Giám đốc

* Tổ chức bộ máy làm việc:
– Người quản lý doanh nghiệp: 7 người
+ Chủ tịch
+ Giám đốc
+ 03 Phó Giám đốc
+ Kế toán trưởng
+ Kiểm soát viên

– Phòng chuyên môn: 05 phòng
+ Phòng Tổ chức – Hành chính
+ Phòng Kỹ thuật
+ Phòng Quản lý nước & Công trình
+ Phòng Tài chính – Kế toán
+ Phòng Kế hoạch & Cơ điện

– Trạm thủy nông cơ sở: 11 trạm
+ Trạm thủy nông Kênh Bắc
+ Trạm thủy nông Kênh Nam
+ Trạm bơm điện Nam Bình
+ Trạm thủy nông Phú Xuân
+ Trạm thủy nông Tuy An
+ Trạm thủy nông Đồng Tròn
+ Trạm thủy nông STĐ Sông Hinh
+ Trạm thủy nông Xuân Bình
+ Trạm thủy nông Kỳ Châu
+ Trạm thủy nông Suối Vực
+ Trạm thủy nông Mỹ Lâm.

II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
Hiện nay Công ty đang quản lý 08 hồ chứa nước: Phú Xuân, Đồng Tròn, Hóc Răm, Kỳ Châu, Xuân Bình, Suối Vực, Lỗ Ân, Mỹ Lâm; 15 trạm bơm điện; 05 đập dâng: Đồng Cam, Hà Yến, Đồng Kho, Tam Giang, Sông Con (riêng đập Thế Hiên thuộc cụm đầu mối của hồ chứa nước Đồng Tròn) và gần 385 km kênh Chính, Cấp 1, Cấp 2, kênh vượt cấp và kênh tiêu. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi, vận hành kịp thời và tuân thủ các quy trình, quy phạm công trình; hệ thống công trình đảm bảo tưới, tiêu, phòng chống thiên tai có hiệu quả.
Trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế những công trình thủy lợi hiện có và các công trình đang được đầu tư xây dựng. Nâng cao hiệu quả công tác tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tăng năng xuất cây trồng để xây dựng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu đài, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng, chống thiên tai.
Diện tích tưới: Hiện nay, tại thời điểm năm 2023 Công ty đang cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho gần 37.000 ha /năm, dự kiến đến năm 2025 là khoảng 38.800 ha /năm.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Về tổ chức Đảng:
Căn cứ Quyết định số 229-QĐ/ĐU, ngày 09/5/2003 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Phú Yên về việc thành lập Đảng uỷ Công ty Thuỷ nông Đồng Cam (nay là Đảng uỷ Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam); Đảng bộ có 81 đảng viên.
– Những hoạt động nổi bật của Đảng bộ:
+ Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.
+ Hoạt động “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội khác.
– Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, Đảng viên hàng năm:
+ Đảng bộ có 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
– Khen thưởng tổ chức Đảng:
+ Đảng ủy Khối tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng, đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2012.

2. Các tổ chức đoàn thể:
2.1. Công đoàn:
– Hiện nay Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam có 11 Công đoàn bộ phận trực thuộc, gồm 193 đoàn viên công đoàn.
– Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm: Công đoàn cơ sở vững mạnh
– Khen thưởng: năm 2013 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
2.2. Hội Cựu chiến binh:
– Hội CCB Công ty có 03 chi hội với tổng số 18 hội viên.
– Kết quả đánh giá chất lượng Hội CCB hàng năm: hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Khen thưởng:
+ Được Hội CCB Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen cho tập thể chi Hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm 2009 – 2014.
+ Năm 2021: được Hội Khối cơ quan doanh nghiệp tặng Giấy khen.
+ Năm 2022: được Tỉnh Hội tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.
2.3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
– Chi đoàn có 02 phân đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 32 người
– Bí thư: Huỳnh Văn Cương
– Kết quả đánh giá phân loại hàng năm: Chi đoàn vững mạnh
– Năm 2022: Chi đoàn được tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp.

IV. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC
Công ty được khen tặng:
+ Từ năm 2006 đến năm 2008: Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT
+ Năm 2012: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên
+ Năm 2013: Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Yên
+ Năm 2014: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên
+ Năm 2015: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên
+ Năm 2020-2022: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên và 1 Cờ thi đua.