• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm Thủy nông Suối Vực

Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Suối Vực

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG SUỐI VỰC
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Lê Ngọc Duy Trạm phó Kỹ sư  
2 Thân Văn Dũng CN điện    
3 Võ Đình Nghĩa CNTN    
4 Phan Văn Lương CNTN    
5 Nguyễn Sinh Quân CNTN
 
   

LÊ NGỌC DUY
Chức vụ: Trạm phó PT
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1979
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: