• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm thủy nông kênh Bắc

Tên đơn vị:

Trạm thủy nông kênh Bắc

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG KÊNH BẮC
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ
1 Huỳnh Quốc Việt Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Võ Ngọc Định Trạm phó Kỹ sư  
3 Nguyễn Minh Thãi Trạm phó kỹ sư  
4 Phạm Duy NVKT kỹ sư  
5 Lê Xuân Thừa CNTN  
6 Võ Đình Năm CNTN  
7 Nguyễn Văn Sung NVKT Kỹ sư  
8 Hoàng Thanh Sơn Cụm trưởng Kỹ sư  
9 Trần Minh Đấu CNTN  
10 Hồ Tấn Phước CNTN  
11 Lê Đình Hòa NVKT Kỹ sư  
12 Phạm Đức Tin CN điện  
13 Nguyễn Tấn Lực CNTN  
14 Lê Ngọc Thư NV Cử nhân  
15 Huỳnh Tấn Phát CNTN  
16 Lê Ngọc Phát CNTN  
17 Trần Vương Quốc CN điện  
18 Lê Ngọc Tuân Cụm trưởng Cử nhân  
19 Tạ Ngọc Xuân Nhiên CNTN  
20 Võ Trọng Nam CNTN  
21 Nguyễn Công Hoan CNTN  
22 Trần Minh Thông Cụm trưởng Kỹ sư  
23 Cao Văn Long CNTN  
24 Trần Thái Cường Cụm trưởng Cử nhân  
25 Nguyễn Thái Bình CN điện  
26 Nguyễn Việt Hưng CNTN  
27 Nguyễn Thành Phước NVKT kỹ sư  
28 Phan Huy Hiệp CNTN  
29 Vũ Mạnh NVKT trung cấp  
30 Thân Ngọc Tổ trưởng kỹ sư  
31 Trần Công Việt CN điện  
32 Phạm Hồng Phú CN điện  
33 Ngô Văn Sang CN điện  
34 Lê Văn Hạt CNTN  
35 Lê Chí Phương NVKT cao đẳng  
36 Đào Văn Minh NVKT  
37 Lý Anh Tuấn NVKT kỹ sư  
38 Phan Thanh Độ CNTN  
39 Đào Thiên Đồng CNTN  
40 Lương Công Hoàng CNTN  
41 Mai Tố Hoài CNTN  
42 Đoàn Thị Kim Thoa NV phục vụ  
43 Võ Huy Viễn CNTN  
44 Nguyễn Huỳnh Hiệu CNTN  
45 Huỳnh Văn Nghinh NVKT Kỹ sư
46 Huỳnh Ngọc Hiền CNTN
47 Nguyễn Văn Cầu CNTN
48 Nguyễn Xuân Long CNTN    
49 Nguyễn Ngọc Quan NVKT    
50 Nguyễn Thành Luân NVKT Thạc sĩ    
 

HUỲNH QUỐC VIỆT
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : H. Phú Hòa
Năm sinh: 1980
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

VÕ NGỌC ĐỊNH
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : H. Phú Hòa
Năm sinh: 1973
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN MINH THÃI
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : H. Phú Hòa
Năm sinh: 1981
Học vị: Kỹ sư Xây dựng
Điện thoại:
Thư điện tử: