• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

PHÒNG KỸ THUẬT

Tên đơn vị:

PHÒNG KỸ THUẬT

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3822990
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website:

NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Địa chỉ : phường 9, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1964
Học vị: KS thủy lợi
Điện thoại: 0905395237
Thư điện tử:

LƯƠNG QUỐC TIẾN
Chức vụ: Phó Phòng
Địa chỉ : phường Hoà Vinh, Tx.Đông Hoà
Năm sinh: 1977
Học vị: KS Xây dựng
Điện thoại: 0935575879
Thư điện tử:

LÊ VĂN PHÒNG
Chức vụ: Phó Phòng
Địa chỉ : xã Hòa Thành, Tx.Đông Hòa
Năm sinh: 1977
Học vị: KS Thủy lợi
Điện thoại: 0982670998
Thư điện tử:

VÕ SĨ NGUYÊN
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ : phường 7, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1982
Học vị: KS Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

PHAN HUY ĐÔNG
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ : xã Hòa Định, H.Phú Hòa
Năm sinh: 1976
Học vị: KS Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

HUỲNH KHẮC TRẦM
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị: Kỹ sư
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN NGỌC QUAN
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị: Cử nhân
Điện thoại:
Thư điện tử:

PHẠM LÊ VŨ
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh: 1985
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử: