• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm thủy nông Mỹ Lâm

Tên đơn vị:

Trạm thủy nông Mỹ Lâm

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG MỸ LÂM  
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Lê Thành Văn Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Nguyễn Văn Lợi Trạm phó Kỹ sư  
3 Lê Kim Tín NVKT Kỹ sư  
4 Trương Minh Khôi KS điện Kỹ sư  
5 Huỳnh Chức NVKT Kỹ sư  
6 Lê Văn Thiết CNTN    
 
 

LÊ THÀNH VĂN
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1963
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN VĂN LỢI
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1978
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: