• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm TN Tuy An

Tên đơn vị:

Trạm TN Tuy An

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG TUY AN
 
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Bùi Ngọc Hùng Trạm phó Kỹ sư  
2 Nguyễn Thanh Liêm Trạm phó Kỹ sư  
3 Trần Đức Phổ Cụm trưởng Trung cấp  
4 Nguyễn Văn Tuấn Cụm trưởng Kỹ sư  
5 Nguyễn Thị Quỳnh Nha Nhân viên Cử nhân  
6 Võ Thanh Trí CNTN    
7 Nguyễn Sĩ Hải CNTN    
8 Nguyễn Đức Tiến CNTN Trung cấp  
9 Huỳnh T.N.  Công Huynh CN điện    

BÙI NGỌC HÙNG
Chức vụ: Trạm phó PT
Địa chỉ : H. Tuy An
Năm sinh: 1962
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN THANH LIÊM
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1968
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: