• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm TN Phú Xuân

Tên đơn vị:

Trạm TN Phú Xuân

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG PHÚ XUÂN
 
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Trương Lê Duy Phúc Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Nguyễn Công Luận Trạm phó Kỹ sư  
3 Nguyễn Thanh Duy cụm trưởng  
4 Nguyễn Đức Ngọc cụm trưởng  
5 Nguyễn Văn Vinh CNTNĐM  
6 Trần Chí Thiện NVKT Cao đẳng  
7 Nguyễn Quốc Trung CNTN  
8 Lê Quyết Toán CN điện  
9 Phạm Lê NVKT Thạc sĩ    
10 Lê Hoàng Thông CNTN    

TRƯƠNG LÊ DUY PHÚC
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : H. Đồng Xuân
Năm sinh: 1981
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN CÔNG LUẬN
Chức vụ: Trạm phó
Địa chỉ : H. Đông Xuân
Năm sinh: 1968
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: