• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Lãnh đạo Công ty

Tên đơn vị:

Lãnh đạo Công ty

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

NGUYỄN MINH HUỆ
Chức vụ: Chủ Tịch
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1973
Học vị: ThS. Thủy lợi - CN. Kinh tế - KS. Thủy lợi
Điện thoại: 0573 556670 – 090 515 1240
Thư điện tử:

LÊ THÀNH DANH
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : H. Tây Hòa
Năm sinh: 1969
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại: 0971498686
Thư điện tử:

NGUYỄN VĂN CHIẾN
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1973
Học vị: ThS. Thủy lợi
Điện thoại: 098 695 3815
Thư điện tử:

NGUYỄN VĂN NHÀNH
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Địa chỉ : H. Đông Hòa
Năm sinh: 1965
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại: 098 695 3815 – 090 970 1410
Thư điện tử:

TRẦN VÂN ANH
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1965
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử:

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
Chức vụ: Kiểm soát viên
Địa chỉ : Nơi cư trú : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1974
Học vị: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0983087515
Thư điện tử:

VÕ THÀNH THÔNG
Chức vụ: Kế toán trưởng
Địa chỉ : Tp. Tuy Hòa
Năm sinh: 1972
Học vị: ThS. Kinh tế
Điện thoại: 0573 827663 – 096 954 4445
Thư điện tử: