• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm thủy nông STĐ Sông Hinh

Tên đơn vị:

Trạm thủy nông STĐ Sông Hinh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THÁNG 8 TRẠM THỦY NÔNG STĐ SÔNG HINH
   
HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ  
 
2 3 4 5  
Trần Văn Dữ Trạm trưởng Kỹ sư    
Trần Văn Hưng TC Điện Trung cấp    
Huỳnh Pho Cụm trưởng Kỹ sư    
Nguyễn Văn Công CNTN Trung cấp    
Nguyễn Thái Hiệp Cụm trưởng Trung cấp    
Trần An Thành Nhân CNTN    

TRẦN VĂN DỮ
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1963
Học vị: Kỹ sư Thủy lợiDANH SÁCH LAO ĐỘNG THÁNG 8 TRẠM THỦY NÔNG STĐ SÔNG HINH HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ 2 3 4 5 Trần Văn Dữ Trạm trưởng Kỹ sư Trần Văn Hưng TC Điện Trung cấp Huỳnh Pho Cụm trưởng Kỹ sư Nguyễn Văn Công CNTN Trung cấp Nguyễn Thái Hiệp Cụm trưởng Trung cấp Trần An Thành Nhân CNTN
Điện thoại:
Thư điện tử: