• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Các Trạm TN cơ sở

Tên đơn vị:

Trạm thủy nông kênh Nam

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm TN Phú Xuân

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm TN Đồng Tròn

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm Bơm điện Nam Bình

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm TN Tuy An

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Kỳ Châu

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Suối Vực

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Xuân Bình

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm thủy nông STĐ Sông Hinh

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm thủy nông Mỹ Lâm

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:
Tên đơn vị:

Trạm thủy nông kênh Bắc

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website: