• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm Thủy nông Xuân Bình

Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Xuân Bình

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG XUÂN BÌNH
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Lê Thanh Hữu Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Trần Ngọc Tuân NVKT Kỹ sư  
3 Nguyễn Ngọc Thạch CNTNĐM    
4 Nguyễn Văn Hiệp CNTNĐM    
5 Phan Đình Đề CNTN      

LÊ THANH HỮU
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : Tx. Đông Hòa
Năm sinh: 1977
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: