• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

Trạm Thủy nông Kỳ Châu

Tên đơn vị:

Trạm Thủy nông Kỳ Châu

Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Website:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẠM THỦY NÔNG KỲ CHÂU
 
STT HỌ  VÀ   TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ GHI CHÚ
1 2 3 4 5
1 Lê Văn Hùng Trạm trưởng Kỹ sư  
2 Đặng Phước Thọ CNTNĐM    
3 Thân Văn Phong CNTNĐM    
4 Phẩm Thế Vương NVKT Trung cấp  
5 Nguyễn Văn Hoài CNTN    
 

LÊ VĂN HÙNG
Chức vụ: Trạm trưởng
Địa chỉ : H. Đông Xuân
Năm sinh: 1971
Học vị: Kỹ sư Thủy lợi
Điện thoại:
Thư điện tử: