• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Tên đơn vị:

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại: 057.3823773; 3827663
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài Chính – Kế Toán: 1. Lập kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty, sau khi được phê duyệt có trách nhiệm quản lý thực hiện; 2. Quản lý tốt các nguồn vốn hiện có của Công ty và giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn trên cơ sở chấp hành các chế độ theo luật và chuẩn mực kế toán Nhà nước; 3. Thống kê ghi chép đầy đủ các thông tin kinh tế, phân tích tình hình tài chính Công ty giúp Giám đốc chỉ đạo công tác hạch toán kinh doanh trong Công ty; 4. Xây dựng kế hoạch, hợp đồng tưới, tiêu cho các đơn vị dùng nước và hộ nông dân; 5. Thẩm định về lĩnh vực tài chính trong Công ty, các hồ sơ: thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Quyết toán các dự án hoàn thành do Công ty làm chủ đầu tư; 6. Phối hợp với các ngành Tài chính, Cục thuế và chính quyền địa phương, các HTX, tổ chức thu thủy lợi phí nhanh, gọn, đúng chính sách và phát hiện những điều chưa hợp lý báo cáo cho Giám đốc Công ty xem xét giải quyết; 7. Lập dự trù và có kế hoạch tổ chức cung ứng phân phối, tiếp nhận và bảo quản các vật tư thiết bị của Công ty; 8. Xây dựng các quy chế quản lý liên quan đến lĩnh vực tài chính trong Công ty; 9. Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các hồ sơ liên quan đến công tác tài chính – kế toán, các tài liệu khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

VÕ THÀNH THÔNG
Chức vụ: Trưởng phòng - Kế toán trưởng
Địa chỉ : phường 8, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1972
Học vị: ThS. Kinh kế
Điện thoại:
Thư điện tử:

VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP
Chức vụ: Phó phòng
Địa chỉ : phường 9, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1973
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

LÊ THỊ HỒNG TRINH
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Địa chỉ :
Năm sinh: 1975
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

LÊ HOÀI DUYÊN
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Địa chỉ :
Năm sinh: 1987
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

LÊ THỊ MỸ HẠNH
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Địa chỉ :
Năm sinh: 1985
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

VÕ THỊ HỒNG
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Địa chỉ : phường 9, Tp.Tuy Hòa
Năm sinh: 1972
Học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Thư điện tử:

LÊ THỊ ĐOAN VI
Chức vụ: Nhân viên
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị: Cử nhân
Điện thoại:
Thư điện tử:

Chức vụ:
Địa chỉ :
Năm sinh:
Học vị:
Điện thoại:
Thư điện tử: