• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐK DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ 5)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sẵn sàng cho vụ sản xuất hè thu

Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (Công ty Đồng Cam) đang tập trung tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, chủ động đánh giá nguồn nước và sẵn sàng các phương án...