Ngày 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Phú Yên, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các DNNN của địa phương dự hội nghị.

 

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, cả nước hiện gần 680 DNNN, trong đó 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chiếm gần 6% số doanh nghiệp cả nước và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, chiếm gần 2,4%, nhưng nắm một lượng tài sản rất lớn với hơn 3,8 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn nhà nước đầu tư gần 1,7 triệu tỉ đồng; riêng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với tổng vốn trên 1,55 triệu tỉ đồng. 8 tháng năm 2023, tổng doanh thu của các DNNN đạt gần 781.973 tỉ đồng, bằng 114% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 31.236 tỉ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 50.994 tỉ đồng.

 

Tại Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 5 DNNN. Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp 2.089,3 tỉ đồng; trong đó vốn nhà nước 1.847,7 tỉ đồng, chiếm 88,4%. Tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2023 là 606,8 tỉ đồng đạt 77%; nộp ngân sách 113,2 tỉ đồng đạt 83% của kế hoạch năm 2023.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp của hội nghị đó là “Chung sức, đồng lòng, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế đất nước”; đồng thời nêu bật các quan điểm trong chỉ đạo, điều hành đối với sự phát triển của DNNN.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, nghị định, thông tư… nhằm tháo gỡ khó khăn cho đầu tư phát triển DNNN. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tăng cường đóng góp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Đặc biệt, các DNNN cần phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án lớn của Nhà nước.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp chính quyền tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thách thức trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia; cùng nhau chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm, đoàn kết, thống nhất, cạnh tranh lành mạnh và giúp nhau cùng phát triển.

 

NHƯ THANH