T

Các cơ quan chức năng của tỉnh vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập và phương án ứng phó thiên tai, ứng phó khẩn cấp vùng hạ du các hồ chứa với các tình huống xả lũ, vỡ đập do sự cố… nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

 

Khắc phục hồ chứa nước mất an toàn

Trước mùa mưa lũ năm nay, Sở NN&PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và an toàn hồ, đập đối với các công trình này. Qua kiểm tra, các địa phương kiến nghị bố trí kinh phí để sửa chữa, khắc phục một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Theo UBND huyện Tây Hòa, trên địa bàn huyện có các hồ chứa nước Suối Hiền và Đồng Tròn đã xuống cấp, cần đầu tư sửa chữa một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Còn theo UBND huyện Sông Hinh, trên địa bàn huyện hồ chứa nước Ea Đin 1 bị hư tràn xả lũ; các hồ chứa nước Đội 1 và hồ Nhánh Đông bị thấm nước qua đập đất; hồ chứa nước La Bách đã xuống cấp…

Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (Công ty Đồng Cam) đang quản lý, vận hành 8 hồ chứa nước thủy lợi, trong đó có 4 hồ lớn có cửa van xả đáy gồm các hồ Mỹ Lâm (huyện Tây Hòa), Phú Xuân (huyện Đồng Xuân), Đồng Tròn (huyện Tuy An) và Suối Vực (huyện Sơn Hòa). Ông Phan Hồng Lam, Trạm trưởng Trạm thủy nông Đồng Tròn (Công ty Đồng Cam) cho biết: Đến nay, công tác sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Tròn (thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập – WB8 đã hoàn thành, đảm bảo an toàn cho công tác tích nước trong mùa mưa bão năm nay. Trạm thủy nông Đồng Tròn đã chủ động duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đặc biệt là thiết bị vận hành các cửa tràn và xây dựng phương án vận hành, bảo vệ an toàn hồ đập, an toàn cho vùng hạ du với phương châm “4 tại chỗ”.

Theo ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Đồng Cam, trước mùa mưa lũ năm nay, công ty đã kiểm tra, rà soát tất cả hạng mục các công trình hồ chứa nước thủy lợi do công ty quản lý và triển khai sửa chữa một số hạng mục, công trình bị hư hỏng, mất an toàn. Công ty cũng đã lập phương án bảo vệ công trình hồ chứa, phương án bảo vệ vùng hạ du hồ và đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đến nay, tất cả các hồ chứa nước thủy lợi do công ty quản lý đều đảm bảo an toàn tích nước trong mùa mưa năm nay.

 

Chủ động ứng phó

Theo Sở NN&PTNT, qua kiểm tra, các chủ hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều lập đầy đủ các phương án ứng phó thiên tai, ứng phó khẩn cấp vùng hạ du các hồ chứa với các tình huống xả lũ, vỡ đập do sự cố, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Trên cơ sở các chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý hồ chứa nước đã xây dựng phương án phòng, chống lụt bão cho công trình đầu mối và vùng hạ du theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai, sự cố. Các chủ hồ cũng đã kiểm tra công tác dự phòng phương tiện, vật tư, trang thiết bị… ở các hồ chứa nước, đảm bảo bổ sung đầy đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Ngoài kiến nghị bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước thủy lợi, các địa phương còn kiến nghị đầu tư trang thiết bị, phương tiện… để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết: Địa phương cần được hỗ trợ kinh phí để lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các công trình thủy lợi; duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; đo đạc chỉnh lý cắm mốc toàn bộ các công trình thủy lợi vì phần lớn được xây dựng đã lâu. Huyện cũng mong muốn tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Hiện nay, sông Kỳ Lộ và sông Cô có nhiều đoạn bị sạt lở ảnh hưởng đến công trình giao thông, thủy lợi. “Tỉnh cần xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm ở vùng hạ du sông Kỳ Lộ để địa phương chủ động trong công tác sơ tán dân và phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, tỉnh và trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ một số trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn đáp ứng đầy đủ và phù hợp với đặc điểm của địa phương để chủ động sơ tán dân khi xảy ra lũ lớn”, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân đề nghị.

Trước mùa mưa bão năm nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý hồ chứa nước đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời, các đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du; vận hành thử các thiết bị đóng mở và các thiết bị phục vụ xả lũ hồ chứa; bố trí thiết bị, máy móc dự phòng để bảo đảm công trình vận hành bình thường trong mọi điều kiện.

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, các đơn vị, địa phương, chủ hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện cần phối hợp tốt trong công tác vận hành, điều tiết, xả lũ hồ chứa; có dự báo, cảnh báo sớm tình hình thời tiết, thiên tai bất lợi để địa phương và người dân chủ động ứng phó kịp thời; sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai.

 

Hiện nay, các địa phương có nhu cầu bổ sung trang thiết bị, phương tiện như ca nô, xuồng máy, áo phao, máy đẩy ca nô và các trang thiết bị khác… phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nên kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

 

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Trọng Tùng

 

ANH NGỌC – Báo Phú Yên Online