Sáng 12-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV . Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật gồm: Luật Thủy Lợi, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Du Lịch, Luật Đường sắt, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
      Sau phần công bố này, các Bộ trưởng, Thứ trưởng đại diện Bộ, ngành đã có phần trình bày một số nội dung cơ bản của luật vừa được công bố tại buổi họp báo. Theo đó, luật Thủy lợi gồm 10 chương, 60 điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi…

Luật Thủy lợi 2017 được xây dựng thay thế Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 mở rộng phạm vi điều chỉnh bao quát hoạt động thủy lợi. Luật Thủy lợi gồm 10 chương và 60 điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi…

Điểm mới quan trọng trong Luật Thủy lợi 2017 là chuyển từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi” hướng tới cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn, đồng nghĩa với việc quản lý chặt chẽ chất lượng nước, cùng với số lượng nước.