Ngày 31/01/2024, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024 tại Hội trường Công ty . Tham dự Hội nghị có 109 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200 cán bộ,nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam.