Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000547492
 Hôm nay :   213       
 Hôm qua :    191       
 Tất cả:   547492       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Phòng Tài chính – Kế toán
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://www.thuynongdongcam.com.vn
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài Chính – Kế Toán:

1. Lập kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty, sau khi được phê duyệt có trách nhiệm quản lý thực hiện;

2. Quản lý tốt các nguồn vốn hiện có của Công ty và giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn trên cơ sở chấp hành các chế độ theo luật và chuẩn mực kế toán Nhà nước;

3. Thống kê ghi chép đầy đủ các thông tin kinh tế, phân tích tình hình tài chính Công ty giúp Giám đốc chỉ đạo công tác hạch toán kinh doanh trong Công ty;

4. Xây dựng kế hoạch, hợp đồng tưới, tiêu cho các đơn vị dùng nước và hộ nông dân;

5. Thẩm định về lĩnh vực tài chính trong Công ty, các hồ sơ: thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Quyết toán các dự án hoàn thành do Công ty làm chủ đầu tư;

6. Phối hợp với các ngành Tài chính, Cục thuế và chính quyền địa phương, các HTX, tổ chức thu thủy lợi phí nhanh, gọn, đúng chính sách và phát hiện những điều chưa hợp lý báo cáo cho Giám đốc Công ty xem xét giải quyết;

7. Lập dự trù và có kế hoạch tổ chức cung ứng phân phối, tiếp nhận và bảo quản các vật tư thiết bị của Công ty;

8. Xây dựng các quy chế quản lý liên quan đến lĩnh vực tài chính trong Công ty;

9. Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các hồ sơ liên quan đến công tác tài chính – kế toán, các tài liệu khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.


 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam