Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000420795
 Hôm nay :   176       
 Hôm qua :    192       
 Tất cả:   420795       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  
 
 
 
   Trạm thủy nông Xuân Bình
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

 HỒ CHỨA NƯỚC XUÂN BÌNH

1) Công trình đầu mối

Hồ chứa nước Xuân Bình xây dựng trên Suối Thùng thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu.Gồm có hồ chứa, đập dâng và kênh chuyển lưu vực, theo thiết kế hồ có nhiệm vụ tưới cho diện tích 100ha/vụ đất canh tác nông nghiệp; cung cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi; cải tạo môi trường sinh thái và nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước cho công nghiệp.

a. Lưu vực:

- Diện tích lưu vực:                                              23,75 km2.

- Lượng mưa bình quân nhiều năm:                      1.760 mm.

- Môđuyn dòng chảy bình quân nhiều năm:          25,67 l/s.km2.

- Lưu lượng bình quân nhiều năm:                        0,609m3/s.

- Tổng lượng dòng chảy bq nhiều năm:                19,23x106m3.

- Lưu lượng bình quân năm thiết kế (p=75%):       0,362m3/s.

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (p=1%):                     583m3/s.

b. Hồ chứa:

- Dung tích tổng cộng :                                         6,43 x10m3            

- Dung tích hữu ích:                                             4,48 x10m3

- Dung tích chết:                                                  1,95x10m3

- Mực nước dâng bình thường :                             75,80 (m)

- Mực nước chết:                                                  67,00 (m)

- Mực nước lũ kiểm tra 1%:                                   77,60 (m)

- Chế độ điều tiết:                                                 Năm

c. Đập chính:

- Hình thức kết cấu: Đập hỗn hợp 2 khối,  sân phủ thượng lưu.

- Cấp công trình đầu mối:                                   Cấp III

- Chiều dài (m):                                                   190 m

- Chiều cao (m):                                                  30,00 m

- Chiều rộng đỉnh đập (m):                                  5,00 m

- Cao trình đỉnh đập:                                          79,50 m

d. Cống lấy nước:

- Hình thức: Cống hộp, chảy không áp.

- Kết cấu: Bê tông cốt thép M200.

- Kích thước cống:                                              0,8x1,25m

- Chiều dài thân cống:                                          78,00 m

- Cao trình đáy cống lấy nước:                             65,00 m

- Lưu lượng thiết kế:                                             0,45 (m3/s) 

- Độ dốc dọc cống:                                                3%

e. Tràn xả lũ:

- Hình thức tràn: Tràn tự do, ngưỡng thực dụng.

- Kết cấu: Bê tông cốt thép

- Cao trình ngưỡng tràn:                                      75,80 m

- Chiều rộng ngưỡng tràn:                                    12,00 m

- Chiều dài dốc nước:                                           90,00 m

- Độ dốc dốc nước:                                             10%

- Chiều rộng dốc nước:                                        7,00 m

- Lưu lượng xả thiết kế (P=1%):                            53 (m3/s)

- Cột nước tràn lớn nhất (P=1%):                         1,80 m

- Hình thức tiêu năng: Tiêu năng mặt và mũi phun.

f. Đập dâng Bình Minh:

Vật liệu: Kết cấu bằng đá xây bọc Bê tông cốt thép

Cao trình đỉnh đập:                                            83,00 m

- Chiều dài tràn nước thường xuyên:                      18 m

- Chiều cao:                                                          2,5 m

- Kích thước cống lấy nước:                                 1,2 x 1,5 m

- Kích thước cống xả nước :                                 1,5 x 1,5 m

- Kích thước cống xả cát:                                     1,0x1,0 m

g. Kênh chuyển lưu vực:

Lưu lượng thiết kế:                                              1,00(m3/s)

- Chiều rộng đáy kênh:                                           1,10 m

- Chiều dài kênh:                                                    3592,70 m

- Độ dốc kênh:                                                      8%

2) Quá trình tiếp nhận vận hành:

Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam tiếp nhận quản lý vận hành, sử dụng hồ chứa nước Xuân Bình theo quyết định 189/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay Công ty đang quản lý vận hành, sử dụng các hạng mục đã hoàn thành gốm: Đập chính Suối Thùng, tràn xả lũ, cống lấy nước và cụm chia nước sau cống lấy nước.

Các hạng mục còn lại đang được tiếp tục thi công và sẽ bàn giao cho Công ty khi hoàn thành.

 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam