Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000151301
 Hôm nay :   198       
 Hôm qua :    461       
 Tất cả:   151301       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  
 
 
 
   Trạm thủy nông Đồng Tròn
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG TRÒN

 1. Công trình đầu mối.

Công trình Hồ chứa nước Đồng Tròn xây dựng trên suối Cay thuộc xã An nghiệp, Huyện Tuy An. Nhiệm vụ tưới cho 1.050ha thuộc các xã An nghiệp, An Định và cấp nước bổ sung cho trạm Tam Giang vào cuối vụ Đông Xuân và Hè Thu. Công trình khởi công xây dựng từ năm 2002 và đưa vào trử nước từ năm 2004 đến nay.

a. Lưu vực:

     - Diện tích lưu vực:                                          69,5km2.

              - Chiều dài lưu vực:                                          16,9km.

              - Lượng mưa bình quân nhiều năm:                   1.500mm.

              - Lưu lượng bình quân nhiều năm:                     1,52m3/s.

              - Môđuyn dòng chảy bình quân nhiều năm:       21,90 l/s.km2.

              - Tổng lượng dòng chảy bq nhiều năm:              48,0x106m3.

              - Lưu lượng năm thiết kế (p=75%):                     0,912m3/s.

              - Tổng lượng dòng chảy năm TK (p=75%):        30,69x106m3.

              - Lưu lượng lũ thiết kế (p=1%):                           974m3/s.

              - Tổng lượng lũ thiết kế (p=1%):                         97,0x106m3.

              - Diện tích tưới:                                                  1.950ha.

              - Lượng nước yêu cầu tại đầu mối:                      19,246x106m3.

b. Hồ chứa:

              - Mực nước dâng bình thường:                            35,50m.

              - Mực nước chết:                                                18,00m.

              - Mực nước gia cường (ứng với lũ thiết kế):          35,90m.

              - Diện tích mặt hồ ứng với MNC:                    41ha.

              - Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT:                164ha.

              - Dung tích chết:                                               1,24x106m3.

              - Dung tích hữu ích:                                          18,31x106m3.

              - Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT):           19,55x106m3.

              - Chế độ điều tiết hồ:                                        Điều tiết năm.

              - Hệ số lợi dụng dòng chảy:                                 0.54.

              - Hệ số dung tích:                                             0.37.

c. Đập đất:

              - Cao trình đỉnh đập:                                        38,00m.

              - Bề rộng mặt đập:                                           5,00m.

              - Chiều dài đập:                                                   270m.

              - Chiều cao đập đất:                                         29,0m.

          d. Tràn xả lũ:

     - Tràn có cửa van.

              - Cao trình ngưỡng tràn có cửa:                        +28,50m.

              - Kích thước tràn có của nx(bxh):                      3x(8mx7m).

              - Lưu lượng xả lũ thiết kế (p=1%):                         899m3/s.

          e. Cống lấy nước: Cống có áp dưới sâu bằng thép, bọc bê tông cốt thép. Van phẳng dự trữ trong tháp, van côn làm việc ở hạ lưu.

              - Cao trình ngưỡng cống:                                   13,50m.

              - Lưu lượng thiết kế cống:                                     2,64m3/s.

 

 f. Đập dâng Thế Hiên:

         + Chiều dài đập tràn:                                         50m

         + Cao trình đập dâng:                                            10,5m

             + Cao trình ngưỡng cống Đông, Tây:                 9,0m.

             + Lưu lượng thiết kế qua cống Đông:                 0,40m3/s.

             + Lưu lượng thiết kế qua cống Tây:                        1,10m3/s.

        + Cống lấy nước Kênh Đông (bxh):                        1x1,25m.

         + Cống lấy nước Kênh Tây (bxh):                          1,2x1,6m.

        + Cao trình ngưỡng cống tiếp nước:                        6,72m.

        + Khẩu độ cống tiếp nước (bxh):                       1,0x1,0m.

g. Hệ thống kênh tưới.

- Kênh Chính Đông.

  + Chiều dài kênh:                                               6.525m.

  + Độ dốc kênh:                                                   0,6%  ; 0,2%

  + Mực nước thiết kế đầu kênh chính:                 10m.

   + Số lượng công trình trên kênh chính:              71 cái.

  + Số lượng kênh nhánh cấp 1 và vượt cấp:              25 kênh

- Kênh Chính Tây.

  + Chiều dài kênh:                                               7.043m.

  + Độ dốc kênh:                                                   0,8%  ; 0,4%  

  + Mực nước thiết kế đầu kênh chính:                 10m.

  + Số lượng công trình trên kênh chính:              74 cái.

  + Số lượng kênh nhánh cấp 1 và vượt cấp:              24 kênh.

          Hai kênh chính Đông và Tây lấy nước từ đập dâng Thế Hiên, do cống lấy nước đầu mối cung cấp.

   2. Quá trình quản lý sử dụng.

Từ khi tích nước đến nay, mới chỉ đưa vào khai thác cấp nước tưới cho một số diện tích các xã An nghiệp; An Định. Hệ thống kênh chính Đông, Tây Ban quản lý thủy lợi 7 đang thi công năm 2008, hệ thống kênh nội đồng chưa thi công.

 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam