Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000151290
 Hôm nay :   187       
 Hôm qua :    461       
 Tất cả:   151290       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  
 
 
 
   Trạm thủy nông Tuy An
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

HỆ THỐNG THUỶ NÔNG TAM GIANG


   1. Công trình đầu mối.

Hệ thống thuỷ nông Tam Giang xây dựng trên khu vực hạ lưu sông Kỳ Lộ, thuộc huyện Tuy An. Đây là một hệ thống tưới bằng trọng lực với hình thức đập dâng; giữ vị trí quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp của huyện Tuy An.

          Công trình xây dựng từ năm 1962, hệ thống thuỷ nông Tam Giang bao gồm 3 đập dâng kiên cố, 3 đập dâng bán kiên cố 06 tuyến kênh chính  KC1; KC2; KC3; KC4; KC5 và KC6. Tổng chiều dài 06 tuyến kênh là L = 22,742km. Toàn bộ hệ thống có 139 công trình trên kênh.

          a. Đập Tam Giang:

          * Đập dâng:

              - Chiều dài đập:                            141,40 m.

              - Cao trình đỉnh đập:                    3,50 m (min: 3,42m).

              - Chiều dài gia cố ở thượng lưu:     12,60 m.

              - Cao trình tràn:                             2,40 ÷ 2,50 m.

              - Cao trình sân phủ thượng lưu:      2,10 m.

              - Cao trình đáy bể tiêu năng:          1,15 m.

              - Chiều rộng mỗi khoan tràn:          1,75 m.

          * Cống lấy nước:

              - Cao trình ngưỡng cống:               1,50 m.

              - Cao trình hạ lưu cống:                 1,00 m.

              - Cao trình đáy tường ngực:           3,50 m.

              - Cao trình đỉnh cống:                   2,28 m.

              - Chiều cao cống:                          1,22 m.

              - Chiều rộng cống:                         0,92 m.

              - Chiều dài cống:                           1,10 m.

          * Kênh tưới KC4:          

              - Chiều dài kênh:                            6.518 m.

              - Diện tích tưới:                              526 ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                       1,09 m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:             1,12 m.

              - Rộng kênh bk:                             2,0 m.

              - Chiều cao kênh Hk:                      1,5 m.

     - Công trình trên kênh:                  33 công trình.

          b. Đập Hà Yến:

          * Đập dâng:

              - Chiều dài đập:                              117,50 m.

              - Cao trình đỉnh đập:                      3,65 m.

              - Cao trình mực nước thiết kế:         3,5 m.

              - Cao trình ngưỡng tràn:                  3,0 m.

              - Cao trình sân 1 trước:                   2,0 m.

              - Cao trình sân 2 trước:                   1,7 m.

          * Cống xả cát Nam và cống lấy nước Nam:

              - Cao trình mực nước lớn nhất:        5,0 m.

              - Cao trình mực nước thiết kế:         4,5 m.

              - Cao trình đỉnh tràn:                      3,0 m.

              - Cao trình đáy cống:                      1,0 m.

          * Cống lấy nước Bắc:

              - Cao trình đáy cống lấy nước:         1,5 m.

              - Cao trình tường:                            5,0m.

              - Cao trình đáy cống xả cát:             1,0m.

          * Kênh tưới KC1:          

              - Chiều dài kênh:                              4.816m.

              - Diện tích tưới:                                202 ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                          0,336 m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:                0,82 m.

              - Rộng kênh bk:                                1,0 m.

              - Chiều cao kênh Hk:                         1,2 m.

     - Công trình trên kênh:                      31 công trình.

          * Kênh tưới KC2:          

              - Chiều dài kênh:                                 6.019m.

              - Diện tích tưới:                                   295ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                            0,72m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:                  0,96m.

              - Rộng kênh bk:                                  1,4m.

              - Chiều cao kênh Hk:                           1,2m.

     - Công trình trên kênh:                        35 công trình.

          * Kênh tưới KC3:          

              - Chiều dài kênh:                                  2.429 m.

              - Diện tích tưới:                                   171 ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                            0,31 m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:                  0,76m.

              - Rộng kênh bk:                                  1,4 m.

              - Chiều cao kênh Hk:                           1,0m.

     - Công trình trên kênh:                       11 công trình.

          c. Đập Đồng Kho:

              - Chiều dài đập:                                  325,0 m.

              - Kích thước kênh hộp bxh:                80x90 cm.

              - Chiều dài cống hộp:                         400 m.

              - Cao trình cống hộp:                         3,5 m.

              - Cao trình đáy cống xả cát:               1,15 m.

              - Tường tiêu năng cống xả cát:            1,3 m.

              - Cao trình tháp cống xả cát:               5,0 m.

              - Kích thước cống xả cát bxh:             92x107 cm.

              - Cao trình tường ngực cống xả cát:        2,22 m.

              - Chiều dài cống xả cát:                       9,65m.

          * Kênh tưới KC5:          

              - Chiều dài kênh:                                 1.455 m.

              - Diện tích tưới:                                   21 ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                            0,130 m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:                  0,47 m.

              - Rộng kênh bk:                                  0,80 m.

              - Chiều cao kênh Hk:                           0,80 m.

     - Công trình trên kênh:                       13 công trình.

          * Kênh tưới KC6:          

              - Chiều dài kênh:                                 1.505m.

              - Diện tích tưới:                                   20,0 ha.

              - Lưu lượng thiết kế:                            0,248 m3/s.

              - Độ sâu cột nước thiết kế:                  0,63  m.

              - Rộng kênh bk:                                  0,80 m.

              - Chiều cao kênh Hk:                          1,0 m.

     - Công trình trên kênh:                       16 công trình.

   2. Quá trình quản lý khai thác.  

Hệ thống thuỷ nông Tam Giang đưa vào quản lý khai thác từ năm 1965, do chính quyền Ngụy quản lý. Tháng 4 năm 1975 Xí nghiệp thuỷ nông Tam Giang thuộc huyện Tuy An đảm nhận. Hệ thống thủy nông Tam Giang tưới cho 1.328 ha lúa/vụ.

  Năm 1978 được nhà nước đầu tư, sửa chữa lần thứ 1; năm 1991 - 1992 được đầu tư sửa chữa lần thứ 2 gồm các đập dâng Hà Yến, Tam Giang, Đồng Kho và các hạng mục công trình quan trọng khác. Năm 2002 được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư kiên cố hoá 06 tuyến kênh chính, 03 đập dâng bằng bê tông cốt thép, nhưng hiện nay công trình kênh mương đã xuống cấp. Tháng 7 năm 2004 Công ty Thuỷ nông Đồng Cam tiếp nhận quản lý, khai thác, để phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 1403/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Yên.

 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam