Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000151280
 Hôm nay :   177       
 Hôm qua :    461       
 Tất cả:   151280       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  
 
 
 
   Trạm thủy nông Phú Xuân
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ XUÂN

   1. Công trình đầu mối.

Công trình Hồ chứa nước Phú Xuân xây dựng trên sông Trà Bương, 1 nhánh của sông Kỳ Lộ thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Theo Luận chứng - KTKT tưới 1.500ha lúa, cây công nghiệp thuộc các xã Xuân Phước, Xuân Quang, trại cải tạo Xuân Phước và thị trấn La Hai, nhưng thực tế chỉ tưới cho 431,5ha lúa/vụ. Công trình khởi công xây dựng 4/1994, hoàn thành đưa vào sử dụng 12/1995.

a. Lưu vực:

     - Diện tích lưu vực tính đến đập ngăn sông:     126 km2.

              - Chiều dài sông đến đập:                                 26,2km.

              - Lượng mưa bình quân nhiều năm:                   1.500mm.

              - Môđuyn dòng chảy bình quân nhiều năm:        21,60 l/s.km2.

              - Lưu lượng bình quân nhiều năm:                      2,70m3/s.

              - Tổng lượng dòng chảy bq nhiều năm:              85,2x106m3.

              - Lưu lượng bình quân năm thiết kế (p=75%):    1,60m3/s.

              - Tổng lượng dòng chảy bq năm TK (p=75%):  50,50x106m3.

              - Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (p=1%):                  1.487m3/s.

              - Tổng lượng lũ thiết kế (p=1%):                        98,9x106m3.

              - Lượng dòng chảy rắn (bùn cáy) bq năm:          27.750m3.

b. Hồ chứa:

              - Mực nước dâng bình thường:                          36,50m.

              - Mực nước chết:                                              29,30m.

              - Mực nước gia cường (ứng với lũ thiết kế):        39,00m.

              - Diện tích mặt hồ ứng với MNC:                       0,85km2.

              - Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT:                  1,62km2.

              - Dung tích chết:                                               2,63x106m3.

              - Dung tích hữu ích:                                          8,59x106m3.

              - Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT):             11,22x106m3.

              - Dung tích phòng lũ:                                         4,07x106m3.

              - Chế độ điều tiết hồ:                                         Năm không hoàn toàn.

              - Hệ số lợi dụng dòng chảy:                               0,22.

              - Hệ số dung tích HC:                                       0,10.

c. Đầu mối hồ chứa:

* Đập ngăn sông: vật liệu tại chỗ, hỗn hợp nhiều khối, có lõi chống thấm chân khay giữa và màng phụt vữa xi măng. Tiêu nước bằng dải lọc và đống đá hạ lưu.

              - Cao trình mặt đập:                                         +39,70m.

              - Cao trình đỉnh tường chắn sóng:                    +40,50m.

              - Bề rộng mặt đập:                                            5,0m.

              - Chiều dài theo mặt đập:                                  516m.

              - Cao trình đáy sông (nơi thấp nhất):                 15,78m.

              - Chiều cao đập lớn nhất:                                  23,80m.

              - Độ dốc mái thượng lưu:                                  2,5; 2,75.

              - Độ dốc mái hạ lưu:                                         2,5; 3,0.

          * Tràn xã lũ chính: Bê tông cốt thép, có cửa van, tiêu năng mặt (mũi phun). Số khoan tràn và số thứ tự tính từ bên trái: 3 (1-2-3).

              - Kích thước mỗi cửa (bxh):                              Van Cung 10x6m; 

              - Cao trình ngưỡng tràn:                                    30,50m.

              - Chiều rộng ngưỡng tràn (kể cả 2 trụ bin):         34,00m.

              - Chiều dài dốc nước:                                        51,00m.

              - Độ dốc dốc nước:                                          0,10.

              - Số đoạn dốc nước:                                         3 đoạn,

              - Cao trình mặt mũi phun:                                 +22,46m.

              - Cao trình đáy tường đỡ mũi phun:                  +10,20m.

              - Cao trình đáy hố xói lý thuyết:                       +8,90m.

              - Chiều rộng dốc nước:                                     34,00m.

              - Cột nước lớn nhất qua ngưỡng tràn:                 8,50m.

              - Lưu lượng xả lũ thiết kế (p=1%):                     1.383m3/s.

              - Lưu tốc lớn nhất tại mũi phun:                         14,95m/s.

          * Tràn sự cố (tràn phụ): Tràn tự do trên nền tự nhiên, gia cố nhẹ.

              - Cao trình ngưỡng tràn:                                    +38,20m.

              - Chiều rộng ngưỡng tràn:                                  60,00m.

          * Cống lấy nước: Cống ngầm BTCT, cửa van phẳng đặt ở cửa vào.

              - Cao trình ngưỡng cống:                                  +26,50m.

              - Kích thước lỗ cống (bxh):                               1,30x1,70m.

              - Chiều dài thân cống:                                        64,00m.

              - Độ dốc dọc thân cống:                                    0,0075.

              - Chế độ chảy trong cống:                                  không áp.

              - Lưu lượng thiết kế:                                           2,10m3/s.

              - Lưu lượng tối đa cho phép:                              2,52m3/s.

          d. Hệ thống kênh dẫn:

          * Kênh chính:

              - Chiều dài:                                                        1.200m.

              - Mặt cắt kênh:

                   + Kênh hộp đá xây tấm nắp BTCT (đoạn kênh qua sườn núi đá dốc).

                   + Kênh hình thang lòng kênh xây lát gia cố.

              - Mực nước khống chế đầu kênh:                       +27,30m.

              - Lưu lượng thiết kế:                                           2,10m3/s.

              - Số lượng công trình trên kênh:                         10 công trình.

          * Kênh cấp I: gồm 2 kênh N1, N2.

              - Kênh N1:

                   + Chiều dài:                                        7,269km.

                   + Diện tích và khu tưới: 100 ha phía Bắc (tả) sông Trà Bương.

                   + Lưu lượng thiết kế đầu kênh:       0,50m3/s.

                   + Số lượng công trình trên kênh:    56 công trình.

              - Kênh N2:

                   + Chiều dài:                                   10,278km.

                   + Diện tích và khu tưới: 331,5 ha phía Nam (hữu) sông Trà Bương.

                       + Lưu lượng thiết kế đầu kênh:      0,50m3/s.

                   + Số lượng công trình trên kênh:     77 công trình.

          * Kênh cấp II: Số lượng kênh 16 kênh; tổng chiều dài các kênh 24,9km (trong đó thuộc kênh N1: L = 2,4km, thuộc kênh N2: L = 22,5km).

   2. Quá trình quản lý, khai thác.

Công trình Hồ chứa nước Phú Xuân đưa vào quản lý, khai thác từ tháng 12/1995 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm nhận; tháng 4 năm 1998 Công ty Thuỷ nông Đồng Cam tiếp nhận quản lý sử dụng đến nay. Trong quá trình quản lý khai thác Công ty đã tập trung nâng cấp sửa chữa định kỳ hàng năm. Năm 2001 Công ty đầu tư kiên cố hoá bê tông những đoạn kênh xung yếu. Công trình kênh chính xây dựng vượt qua nhiều sông suối, kênh cấp I chạy theo các làng xóm nên hàng năm việc bồi lắng xuống cấp gây khó khăn việc đưa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hằng năm Công ty bố trí kinh phí để sửa chữa những hạng mục công trình hư hỏng lớn do lũ lụt gây ra, phần kênh mương chỉ nạo vét cục bộ những nơi bồi lắng có khối lượng lớn .

 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam