Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000151268
 Hôm nay :   165       
 Hôm qua :    461       
 Tất cả:   151268       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  
 
 
 
   Trạm thủy nông Kênh Nam
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1. Giới thiệu
  2.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
       
     

 HỆ THỐNG KÊNH NAM


 Gồm có kênh chính Nam, 07 kênh cấp 1, 05 kênh cấp 2, 01 kênh cấp 3, 02 kênh vượt cấp và hồ chứa nước Hóc Răm; có nhiệm vụ tưới cho 7.550ha lúa/vụ.

          - Kênh chính Nam: Chiều dài 36,918 km;

- Kênh cấp 1:

+ Kênh N1: Chiều dài  10,700 km;

+ Kênh N2: Chiều dài  11,330 km;

+ Kênh N3: Chiều dài    2,955 km;

+ Kênh N4: Chiều dài    4,000 km;

+ Kênh N6: Chiều dài    6,606 km;

+ Kênh N8: Chiều dài    3,390 km;

+ Kênh tưới Đa Ngư: Chiều dài    2,158 km;

- Kênh cấp 2:

+ Kênh N1-2: Chiều dài 6,200 km;

+ Kênh N2-2: Chiều dài 5,800 km;

+ Kênh N3-2: Chiều dài 1,338 km;

+ Kênh N6-1: Chiều dài 1,690 km;

+ Kênh N8-2: Chiều dài 1,817 km;

          - Kênh vượt cấp:

                   + Kênh Tân Mỹ: Chiều dài 3,950 Km;

                   + Kênh Bình Sơn: Chiều dài 5,042 Km.

                   + Tổng số công trình trên kênh toàn hệ thống có 572 công trình. 

           - Hồ chứa nước Hóc Răm: 

Hồ chứa nước Hóc Răm xây dựng trên Suối Thoai thuộc thôn Tân Định, xã Hoà Tân Tây, huyện Tây Hoà. Theo luận chứng kinh tế kỹ thuật tưới 209ha lúa, cây công nghiệp và hoa màu, nhưng thực tế chỉ tưới được 105 ha lúa/vụ cho 02 hợp tác xã Hoà Tân Đông và Hoà Tân Tây. Công trình xây dựng năm 1995 đưa vào quản lý khai thác năm 1997 đến nay. Hệ thống công trình bao gồm:

          * Hồ chứa nước:

              - Cao trình mực nước dâng bình thường: 23,2 m.

              - Cao trình mực nước dâng gia cường:   25,08 m.

              - Cao trình mực nước chết:                    11,25 m.

              - Dung tích toàn phần:                          2,91x106m3.

              - Dung tích hữu ích:                             2,604x106m3.

              - Dung tích chết:                                  0,305x106m3.

              - Hệ số dòng chảy:                               0,22.

              - Phương thức điều tiết:                        Điều tiết năm.

         * Đập đất:

              - Cao trình đỉnh đập:                            25,8 m.

              - Chiều rộng đỉnh đập:                          5,0m.

              - Hình thức:                                          Đập đồng chất.

              - Chiều cao đập lớn nhất:                      17,8 m.

              - Chiều dài đập:                                    256,0 m.

              - Thiết bị thoát nước hạ lưu:                  Kiểu lăng trụ + áp mái.

              - Bảo vệ mái thượng lưu:                       Đá lát khan.

              - Bảo vệ mái hạ lưu:                              Trồng cỏ.

          * Tràn xã lũ:

              - Hình thức tràn:                                    Đỉnh rộng.

              - Cao trình ngưỡng tràn:                        23,2 m.

              - Cột nước tràn:                                    1,88  m.

              - Chiều rộng tràn:                                  30 m.

              - Lưu lượng thiết kế tràn:                       119,9 m3/s.

              - Tần suất tính toán:                              1,5%.

          * Cống lấy nước:

              - Hình thức cống:                                   Cống hộp bê tông cốt thép.

              - Cao trình ngưỡng cống:                       10,3 m.

              - Khẩu diện cống (bxh):                          0,8x1,20 m.

              - Chiều dài cống:                                    86,10 m.

              - Lưu lượng thiết kế cống:                       0,47 m3/s.

          * Kênh tưới:

              - Gồm 01 kênh Chính và 02 kênh cấp I.

              - Hình thức kênh đất, mặt cắt hình thang.

              - Kênh chính:

                 + Chiều dài:                                        2.226 m.

                 + Diện tích tưới:                                  31 ha.

                 + Mực nước thiết kế đầu kênh:             0,7m.

                 + Lưu lượng thiết kế đầu kênh:             0,47m3/s.

                 + Độ dốc kênh:                                   4x10-4.

                 - Kênh tưới N1:              

                + Chiều dài kênh:                                  2.642 m.

                + Diện tích tưới:                                    21 ha.

        - Kênh tưới N2:              

                + Chiều dài kênh:                                  1.250 m.

                + Diện tích tưới:                                    53 ha.

                - Tổng các công trình trên kênh:

                + Số lượng cống tưới:                            22.

                + Số lượng công trình trên kênh:            43.

 
   
       
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam