Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000547469
 Hôm nay :   190       
 Hôm qua :    191       
 Tất cả:   547469       
  Giới thiệu về công ty

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP:

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam chuyển đổi theo Quyết định số 1966/QĐ-UB, ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Phú Yên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3604000045 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 01/8/2007.

- Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam

- Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên

- Điện thoại VP: 057.3822990, 3811061;           Fax: 057.3811232

- Email: congtythuynongdongcam@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy nông, cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Thế mạnh của Doanh nghiệp: Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trong toàn Tỉnh.

1- Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

a) Chức năng:

+ Quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, thủy nông, cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Là chủ đầu tư trong việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp hoàn thiện các công trình thủy lợi thuộc Công ty quản lý.

+ Tổ chức ký kết hợp đồng kinh tế về cung cấp nước và thu thủy lợi phí. Sử dụng thủy lợi phí theo quy định của Nhà nước và kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và khai thác các hệ thống thủy nông như sau:

+ Hệ thống thủy nông Đồng Cam, huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa.

+ Hệ thống thủy nông Tam Giang, huyện Tuy An.

+ Hồ chứa nước Hóc Răm, huyện Tây Hòa.

+ Hồ chứa nước Phú Xuân, huyện Đồng Xuân.

+ Hồ chứa nước Đồng Tròn, huyện Tuy An.

+ Hồ chứa nước Xuân Bình, thị xã Sông Cầu.

+ Hồ chứa nước Kỳ Châu, huyện Đồng Xuân.

+ Trạm bơm điện Nam Bình, huyện Đông Hòa.

+ Trạm bơm điện Phú Vang, TP Tuy Hòa.

+ Trạm thủy nông sử dụng nước sau thủy điện Sông Hinh, huyện Tây Hòa.

+ Hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hoà

2. Mô hình và Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:

* Mô hình tổ chức:

Mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty sau khi sắp xếp được chọn là: Chủ tịch ,Giám đốc , Phó Giám đốc và Kiểm soát viên;

- Chủ tịch Công ty.

- Giám đốc

- Kiểm soát viên.

- Phó Giám đốc.

* Cơ cấu nhân sự và tổ chức bộ máy:

+ Người quản lý doanh nghiệp: 01 Chủ tịch, 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 Kiểm soát viên và kế toán trưởng.

            + 05 Phòng chuyên môn:  gồm:

            * Phòng Tổ chức – Hành chính: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 06 nhân viên

            * Phòng Kỹ thuật: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 06 nhân viên.

            * Phòng Quản lý nước và Công trình: 01 trưởng Phòng, 01 Phó Phòng và 04 nhân viên.

            * Phòng Tài chính – Kế toán: 01 Kế toán trưởng, 01 Phó Phòng và 04 nhân viên.

     * Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: 01 trưởng phòng

+ 10 Trạm quản lý thủy nông

* Trạm thủy nông Kênh Bắc                      

* Trạm thủy nông Kênh Nam                     

* Trạm bơm điện Nam Bình                       

* Trạm thủy nông Phú Xuân                      

* Trạm thủy nông Tuy An              

* Trạm thủy nông Đồng Tròn                    

* Trạm thủy nông STĐ Sông Hinh 

* Trạm thủy nông Xuân Bình                    

* Trạm thủy nông Kỳ Châu 

* Trạm thủy nông Suối Vực            

II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

Hiện nay Công ty đang quản lý 06 hồ chứa nước: Phú Xuân, Đồng Tròn, Hóc Răm, Kỳ Châu, Xuân Bình, Suối Vực, 15 trạm bơm điện, 04 đập dâng: Đồng Cam, Hà Yến, Đồng Kho, Tam Giang và gần 385 km kênh Chính, Cấp 1, Cấp 2, kênh vượt cấp và kênh tiêu. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi, vận hành kịp thời và tuân thủ các quy trình, quy phạm công trình; hệ thống công trình đảm bảo tưới, tiêu, phòng chống thiên tai có hiệu quả. 

Trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế những công trình thủy lợi hiện có và các công trình đang được đầu tư xây dựng. Nâng cao hiệu quả công tác tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tăng năng xuất cây trồng để xây dựng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu đài, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng, chống thiên tai.

 Diện tích tưới: Hiện nay Công ty đang cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 36.357 ha/năm. Năm 2015, theo kế hoạch phục vụ cấp nước đáp ứng cho gần 36.500 ha/năm (đưa vào khai thác một số diện tích khu tưới hồ chứa nước Kỳ Châu, huyện Đồng Xuân). Dự kiến đến năm 2020 diện tích tưới khoảng: 40.972ha/năm.

 III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 1. Về tổ chức đảng:

Căn cứ Quyết định số 229-QĐ/ĐU, ngày 09/5/2003 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Phú Yên về việc thành lập Đảng uỷ Công ty Thuỷ nông Đồng Cam (nay là Đảng uỷ Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam); Đảng bộ có 81 đảng viên.

- Những hoạt động nổi bật của đảng bộ:

+ Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

+ Hoạt động "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động xã hội khác

- Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên hàng năm.

+ Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trong đó: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: chiếm 12%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: chiếm 86,67%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: chiếm 1,33%,. 

            - Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên:

+ Đảng ủy Khối tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng, đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2012

2. Các tổ chức đoàn thể:

2.1. Công đoàn:

- Hiện nay Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam có 08 Công đoàn bộ phận và 02 tổ công đoàn trực thuộc, có 189 đoàn viên công đoàn.

- Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm: Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Khen thưởng: Năm 2013 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

2.2. Hội Cựu chiến binh:

- Hội CCB Công ty có 03 chi hội với tổng số 18 hội viên

- Kết quả đánh giá chất lượng Hội CCB hàng năm: “Trong sạch, vững mạnh”

- Khen thưởng:

+ Năm 2013 được Tỉnh Hội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

+ Năm 2014 được Hội CCB Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen cho tập thể chi Hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm 2009 - 2014

2.3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Chi đoàn có 03 phân đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 18 người

- Bí thư: Trần Xuân Hải

- Kết quả đánh giá phân loại hàng năm: Chi đoàn vững mạnh

 

IV- MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

- Các danh hiệu đã được vinh danh: Không

- Khen thưởng (2006-2014)

+ Từ năm 2006 đến năm 2008: Bằng khen của Bộ Nông Nghiệp & PTNT

+ Năm 2012: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên

+ Năm 2013: Cờ thi đua của Tỉnh Phú Yên.

+ Năm 2014: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên

+ Năm 2015: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên

  

 

 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam