Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000134466
 Hôm nay :   51       
 Hôm qua :    368       
 Tất cả:   134466       
   Công khai hoạt động
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức và tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm  
  Cập nhật vào lúc: 14:54:45 25-07-2017  
Liên kết nội dung

UBND TỈNH PHÚYÊN                       CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY NÔNG ĐỒNG CAM

 


MST: 440112594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Phú Yên, ngày 14   tháng  7  năm 2017

 

 

 

Kính gửi:

       - UBND tỉnh Phú Yên;

      - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam

Mã số doanh nghiệp: 4400112594

Địa chỉ liên lạc: 79 Lê Trung Kiên, phường I, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại:  0257 3523198               Fax:  0257 3511232

Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông Nguyễn Minh Huệ

Điện thoại: 0905151240 Email: hue100272@yahoo.com.vn

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch Công ty

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam./.

    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                              

- Như điều 3;

 - Lưu: VT, TCHC.

 

 

 

                                                                                                                        (Đã ký)

  (có file đính kèm) 

[Trở về]
  Các tin khác:
   + Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam  [08:45:12 23-08-2018]
   + Thông báo kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  [08:42:11 27-06-2018]
   + Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017  [08:09:01 13-06-2018]
   + Báo cáo đánh giá kết quả kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và 03 năm gần nhất 2014-2017  [14:28:10 04-06-2018]
   + Kế hoạch cung ứng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và kế hoạch tài chính năm 2018  [15:09:04 23-04-2018]
   + BÁO CÁO: Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017  [16:41:31 09-04-2018]
   + BÁO CÁO: Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2017  [14:55:52 09-04-2018]
   + Thông Tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và Báo cáo về tình hình đổi mới sắp xếp doanh nghiệp năm 2018  [16:15:24 22-03-2018]
   + BÁO CÁO: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018  [10:15:46 05-02-2018]
   + BÁO CÁO - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam  [09:48:56 17-01-2018]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam