Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000068204
 Hôm nay :   79       
 Hôm qua :    68       
 Tất cả:   68204       
   Công khai hoạt động
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức và tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm  
  Cập nhật vào lúc: 14:54:45 25-07-2017  
Liên kết nội dung

UBND TỈNH PHÚYÊN                       CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY NÔNG ĐỒNG CAM

 


MST: 440112594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Phú Yên, ngày 14   tháng  7  năm 2017

 

 

 

Kính gửi:

       - UBND tỉnh Phú Yên;

      - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam

Mã số doanh nghiệp: 4400112594

Địa chỉ liên lạc: 79 Lê Trung Kiên, phường I, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại:  0257 3523198               Fax:  0257 3511232

Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông Nguyễn Minh Huệ

Điện thoại: 0905151240 Email: hue100272@yahoo.com.vn

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch Công ty

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam./.

    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                              

- Như điều 3;

 - Lưu: VT, TCHC.

 

 

 

                                                                                                                        (Đã ký)

  (có file đính kèm) 

[Trở về]
  Các tin khác:
   + Chương trình hành động của Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn năm 2016-2020  [09:06:43 24-10-2017]
   + Báo có đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm liền kề gần nhất  [10:07:46 10-08-2017]
   + QĐ giao chỉ tiêu KH năm 2017  [16:53:04 13-03-2017]
   + QCHĐ KSV Cty  [16:05:40 13-03-2017]
   + Chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016  [15:50:28 10-05-2016]
   + Quy chế  [14:45:09 26-04-2016]
   + Phê duyệt kế hoạch cung ứng, quản lý và khai tác công trình thủy lợi và đầu tư phát triển giai đoạn 5 năm:2016-2025 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông đồng cam   [16:40:48 29-12-2015]
   + Phê duyệt chiến lượt cung ứng, quản lý và khai tác công trình thủy lợi giai đoạn 10 năm:2016-2025 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông đồng cam   [16:35:35 29-12-2015]
   + Giao chỉ tiêu kế hoạch cung ứng, quản lý khai thác công trình thủy lợi và kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông đồng cam  [15:39:20 29-12-2015]
   + Bổ sung kế hoạch cung ứng, quản lý khai thác công trình thủy lợi và kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông đồng cam  [15:37:54 29-12-2015]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam