Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000181965
 Hôm nay :   96       
 Hôm qua :    168       
 Tất cả:   181965       
   Công khai hoạt động
  Hình ảnh sinh hoạt tại Hội nghị Đối thoại người lao động tại nơi làm việc năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  
  Cập nhật vào lúc: 15:33:59 14-10-2019  
Liên kết nội dung
[Trở về]
  Các tin khác:
   + Hình ảnh Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp  [15:34:57 05-11-2019]
   + Báo cáo tại Hội nghị đối thoại người lao động tại nơi làm việc năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam   [15:30:51 14-10-2019]
   + Tình hình công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  [08:22:15 23-07-2019]
   + Báo cáo đánh giá của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo  [14:53:46 20-05-2019]
   + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  [16:23:33 18-04-2019]
   + Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, người lao động và bổ nhiệm cán bộ   [09:43:57 18-04-2019]
   + Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018  [08:50:35 18-04-2019]
   + Báo cáo công khai thông tin với Bộ Kế hoạch & Đầu tư kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018  [15:03:38 14-03-2019]
   + Báo cáo công khai thông tin với Bộ Kế hoạch & Đầu tư kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019  [14:59:25 14-03-2019]
   + Báo cáo công khai thông tin với Bộ Kế hoạch & Đầu tư tình hình thực hiện lương thưởng của doanh nghiệp năm 2018 và Kế hoạch tiền lương năm 2019  [14:50:38 14-03-2019]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam