Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000525397
 Hôm nay :   181       
 Hôm qua :    293       
 Tất cả:   525397       
   Công khai hoạt động
  Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 - Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  
  Cập nhật vào lúc: 08:10:54 14-03-2023  
Liên kết nội dung
[Trở về]
  Các tin khác:
   + Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [14:37:41 13-03-2023]
   + Báo cáo Mục tiêu tổng quát & Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [14:26:19 13-03-2023]
   + Phụ lục kèm theo Báo cáo thực trạng Quản trị & Cơ cấu tổ cức 06 tháng cuối năm 2022 - Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [09:44:30 11-03-2023]
   + Báo cáo thực trạng Quản trị & Cơ cấu tổ chức 06 tháng cuối năm 2022 - Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [09:42:09 11-03-2023]
   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV thuyrt nông Đồng Cam  [09:52:49 23-08-2022]
   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [08:21:49 09-06-2022]
   + Báo cáo đánh gía Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [09:43:37 02-06-2022]
   + Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021  [09:00:21 02-06-2022]
   + BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 - CÔNG TY TNHH MTV THỦY NÔNG ĐỒNG CAM  [15:55:46 24-03-2022]
   + Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại danh nghiệp 2022 cảu Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [15:37:02 07-03-2022]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam