Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000172462
 Hôm nay :   111       
 Hôm qua :    119       
 Tất cả:   172462       
   THÔNG TIN CÔNG KHAI
[Trở về]
  Các tin khác:
   + Báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Yên V/v phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (Báo cáo đánh giá tình hình tài chính) của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  [16:24:33 30-07-2019]
   + Công bố thông tin gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  [16:48:18 25-07-2019]
   + Tình hình công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  [08:22:15 23-07-2019]
   + Báo cáo đánh giá của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo  [14:53:46 20-05-2019]
   + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  [16:23:33 18-04-2019]
   + Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, người lao động và bổ nhiệm cán bộ   [09:43:57 18-04-2019]
   + Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018  [08:50:35 18-04-2019]
   + Thông tin công khai gửi Bộ Kế Hoạch & Đầu tư công bố Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  [14:19:38 19-03-2019]
   + Báo cáo công khai thông tin với Bộ Kế hoạch & Đầu tư kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018  [15:03:38 14-03-2019]
   + Báo cáo công khai thông tin với Bộ Kế hoạch & Đầu tư kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019  [14:59:25 14-03-2019]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam