Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000511794
 Hôm nay :   124       
 Hôm qua :    302       
 Tất cả:   511794       
   THÔNG TIN CÔNG KHAI
[Trở về]
  Các tin khác:
   + Báo cáo của Sở Tài chính kết quả giám sát gián tiếp tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [08:14:16 29-08-2022]
   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV thuyrt nông Đồng Cam  [09:52:49 23-08-2022]
   + Báo cáo phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam   [15:16:00 05-08-2022]
   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [08:21:49 09-06-2022]
   + Báo cáo ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về Kết quả Giám sát tài chính đối với Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước & Doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND Tỉnh quản lý  [07:55:02 03-06-2022]
   + Báo cáo ngày 23.5.2022 của Sở Tài chính Phú Yên về Kết quả Giám sát tài chính năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam   [07:46:51 03-06-2022]
   + Báo cáo tài chính năm 2021 đã điều chỉnh của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [16:50:37 02-06-2022]
   + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [16:46:12 02-06-2022]
   + Báo cáo đánh gía Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam  [09:43:37 02-06-2022]
   + Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021  [09:00:21 02-06-2022]

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam