Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000525391
 Hôm nay :   175       
 Hôm qua :    293       
 Tất cả:   525391       
  LỊCH CÔNG TÁC
  Phú Yên dẫn đầu về thực hiện các tiêu chí  
  Cập nhật vào lúc: 07:52:27 17-08-2017  
Phú Yên dẫn đầu về thực hiện các tiêu chí
Thứ Năm, 17/08/2017 05:00 CH

Đường bê tông ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) - Ảnh: LÊ TRÂM


Hiện trên địa bàn tỉnh 100% đơn vị cấp huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã của toàn tỉnh đạt 14,14 tiêu chí/xã, cao hơn 0,45 tiêu chí/xã so với mức bình quân chung của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (13,69 tiêu chí/xã). Huyện Tây Hòa là đơn vị cấp huyện có số xã đạt nông thôn mới cao 8/10 xã.

 

Phấn đấu thêm 4 xã miền núi đạt chuẩn

 

Đến nay, bình quân số tiêu chí/xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 14,14 tiêu chí/xã, tăng 0,38 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Năm 2017, huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh sau khi có xã đầu tiên đạt chuẩn, phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí.

 

Tại huyện Đồng Xuân, xã Xuân Sơn Nam là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Năm 2017, xã Xuân Phước, Xuân Quang 3 của huyện này đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 2 xã này đạt 16/19 tiêu chí.

 

Xã Xuân Phước đang gấp rút hoàn thiện tiêu chí số 5 về trường học, tiếu chí số 15 về y tế và tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với xã Xuân Quang 3, hoàn thiện tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 15 về y tế. Ông Lâm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3, cho hay: Các tiêu chí hiện còn “nợ”, xã đã đạt từ 68,9% trở lên, thời gian đến xã phấn đấu hoàn thiện. Qua đó, UBND xã lập hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí qua loa phóng thanh để xét công nhận xã đạt chuẩn nông mới năm 2017.

 

Cùng với đó, Sơn Hà là xã đầu tiên của huyện Sơn Hòa đạt chuẩn, đến nay xã Sơn Nguyên của huyện đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Long ở xã Sơn Nguyên cho hay: Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, bộ mặt của xã thay đổi. Bên cạnh đó đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

 

Xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) đạt 14/19 tiêu chí. Thời gian đến, xã hoàn thiện tiêu chí chí số 2 về giao thông, số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Huyện Sông Hinh có các xã Ea Ly, Sơn Giang, Đức Bình Tây đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch, 4 xã của 3 huyện miền núi đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2017, dự kiến xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý I/2018. Ngay từ giờ, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chưa hoàn thiện.

 

Hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

 

Huyện Tây Hòa có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 phấn đấu có thêm xã Hòa Mỹ Tây đạt chuẩn. Huyện Phú Hòa có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay xã Hòa Định Đông, Hòa Định Tây đạt 19/19 tiêu chí.

 

Theo đà này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tập trung chỉ đạo 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa xây dựng đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt qua các dàn âm thanh phòng họp . Theo đó, các ngành của tỉnh xây dựng cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ huyện Phú Hòa và Tây Hòa hoàn thành từng tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: Năm 2018, huyện Tây Hòa phấn đấu có 10/10 xã (100% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp đến năm 2019 phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.

 

Ông Nguyễn Lý Nguyên cho biết thêm: Đến nay, toàn tỉnh có 31 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã giữ vững 19/19 tiêu chí. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại những kết quả tích cực, người dân và cộng đồng ngày càng hiểu rõ lợi ích, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng với huyện Tây Hòa, Phú Hòa xây dựng đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

 

296 tỉ đồng xây dựng huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế vừa phê duyệt quyết định đề án Xây dựng huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Theo đó, tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện hoàn thành đề án này là 296 tỉ đồng, gồm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; tăng thu nhập cho người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

 

Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành được phân công chủ động tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí tại các xã; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp với để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và đề án Huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020…

 

Được biết, đến nay toàn huyện Phú Hòa đã đạt 3 tiêu chí về thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đến cuối tháng 6/2017 bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã, trong đó có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

VĂN NGỌC

 

LÊ TRÂM

Phú Yên dẫn đầu về thực hiện các tiêu chí
Thứ Năm, 17/08/2017 05:00 CH

Đường bê tông ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) - Ảnh: LÊ TRÂM


Hiện trên địa bàn tỉnh 100% đơn vị cấp huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã của toàn tỉnh đạt 14,14 tiêu chí/xã, cao hơn 0,45 tiêu chí/xã so với mức bình quân chung của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (13,69 tiêu chí/xã). Huyện Tây Hòa là đơn vị cấp huyện có số xã đạt nông thôn mới cao 8/10 xã.

 

Phấn đấu thêm 4 xã miền núi đạt chuẩn

 

Đến nay, bình quân số tiêu chí/xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 14,14 tiêu chí/xã, tăng 0,38 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Năm 2017, huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh sau khi có xã đầu tiên đạt chuẩn, phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí.

 

Tại huyện Đồng Xuân, xã Xuân Sơn Nam là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Năm 2017, xã Xuân Phước, Xuân Quang 3 của huyện này đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 2 xã này đạt 16/19 tiêu chí.

 

Xã Xuân Phước đang gấp rút hoàn thiện tiêu chí số 5 về trường học, tiếu chí số 15 về y tế và tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với xã Xuân Quang 3, hoàn thiện tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 15 về y tế. Ông Lâm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3, cho hay: Các tiêu chí hiện còn “nợ”, xã đã đạt từ 68,9% trở lên, thời gian đến xã phấn đấu hoàn thiện. Qua đó, UBND xã lập hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí qua loa phóng thanh để xét công nhận xã đạt chuẩn nông mới năm 2017.

 

Cùng với đó, Sơn Hà là xã đầu tiên của huyện Sơn Hòa đạt chuẩn, đến nay xã Sơn Nguyên của huyện đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Long ở xã Sơn Nguyên cho hay: Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, bộ mặt của xã thay đổi. Bên cạnh đó đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

 

Xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) đạt 14/19 tiêu chí. Thời gian đến, xã hoàn thiện tiêu chí chí số 2 về giao thông, số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Huyện Sông Hinh có các xã Ea Ly, Sơn Giang, Đức Bình Tây đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch, 4 xã của 3 huyện miền núi đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2017, dự kiến xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý I/2018. Ngay từ giờ, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chưa hoàn thiện.

 

Hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

 

Huyện Tây Hòa có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 phấn đấu có thêm xã Hòa Mỹ Tây đạt chuẩn. Huyện Phú Hòa có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay xã Hòa Định Đông, Hòa Định Tây đạt 19/19 tiêu chí.

 

Theo đà này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tập trung chỉ đạo 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa xây dựng đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt qua các dàn âm thanh phòng họp . Theo đó, các ngành của tỉnh xây dựng cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ huyện Phú Hòa và Tây Hòa hoàn thành từng tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: Năm 2018, huyện Tây Hòa phấn đấu có 10/10 xã (100% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp đến năm 2019 phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.

 

Ông Nguyễn Lý Nguyên cho biết thêm: Đến nay, toàn tỉnh có 31 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã giữ vững 19/19 tiêu chí. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại những kết quả tích cực, người dân và cộng đồng ngày càng hiểu rõ lợi ích, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng với huyện Tây Hòa, Phú Hòa xây dựng đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

 

296 tỉ đồng xây dựng huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế vừa phê duyệt quyết định đề án Xây dựng huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Theo đó, tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện hoàn thành đề án này là 296 tỉ đồng, gồm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; tăng thu nhập cho người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

 

Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành được phân công chủ động tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí tại các xã; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp với để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và đề án Huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020…

 

Được biết, đến nay toàn huyện Phú Hòa đã đạt 3 tiêu chí về thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đến cuối tháng 6/2017 bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã, trong đó có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

VĂN NGỌC

 

LÊ TRÂM

     
Xem tiếp    1
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam